Augmented Reality

Norvatek AR Experience

Vi använde AR-teknik för att skapa en ny mässupplevelse för Norvatek. Följ vattnets väg i Augmented Reality!

Norvatek AR Experience

Upplevelsen.

Tillsammans med Norvatek och Start Communication skapade vi en Augmented Reality-upplevelse som premiärvisades på VA-mässan i Jönköping 2018.  Upplevelsen förvandlar ett enkelt vitt bord till ett landskap där besökare med hjälp av surfplattor kan följa vattnets väg genom Norvateks VA-stationer.

Image

Mål och syfte.

Tillsammans med sina systerbolag har Norvatek en komplett uppsättning VA-lösningar. Med AR-upplevelsen ville vi hjälpa dem visa hur alla delar hänger ihop, och skapa en plattform för samtal och interaktion med kunder. Behöver kunden hjälp med bara en liten del av kedjan, eller med en komplett lösning?

Med Augmented Reality blir upplevelsen dessutom intressant i sig. Den ger besökaren en anledning att stanna upp och ta del av information som hon kanske hade missat om den bara presenterades i en broschyr eller en icke-interaktiv installation.

Det var också viktigt att upplevelsen skulle kunna leva även utanför mässmiljön. Den är portabel och kan precis lika gärna visas i ett showroom eller kundmöte som på ett mässgolv.

”En plattform för samtal och interaktion med kunder.”

Image
Image

Vattnets väg.

Med en kommun i miniatyr som knyts ihop av Norvateks vatten- och avloppsinfrastruktur visar vi hur flödet av vatten fungerar och hur Norvateks stora utbud av produkter gör det flödet möjligt. Besökaren ser hur vattnet rör sig i ledningarna och kan följa det genom alla Norvateks och deras systerbolags olika installationer: pumpstationer, tryckstegringsstationer, ventilbrunnar och allt annat som ingår i en modern VA-infrastruktur.

Förutom större samband kan besökaren även röra sig närmare och se de små detaljerna. Hur ser det ut inuti en avloppsstation eller Norvateks vattenmack? Informationsrutor ger ytterligare fördjupande information.

”En kommun i miniatyr som knyts ihop av Norvateks vatten- och avloppsinfrastruktur”

Image
Image

Istället för gips och frigolit.

En del av utmaningen var att få upplevelsen att fungera tillsammans med det fysiska bordet i Norvateks monter. För att skapa en så bra upplevelse som möjligt använde vi spelmotorn Unity och ARKit 2.0 med Image Detection. Appen känner igen bordet och använder det för att placera grafik. På så sätt kan Norvatek visa upp en tre meter lång modell som redovisar komplicerade flöden och samband – helt utan frigolit och spackel. En modell som dessutom är interaktiv.

”En tre meter lång modell som redovisar komplicerade flöden och samband”

Image

Produktion.

Grafiken och funktionaliteten skapades parallellt. Enklare placeholdergrafik fick fylla ut upplevelsen innan de färdiga modellerna kunde sättas på plats. Modellen är uppbyggd i flera lager, med en marknivå, en underjordisk nivå och en nivå som visar insidan av byggnaderna. 3D-innehållet byggdes i Maya och renderas i Unity.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
DELA & TIPSA