Tjänster & verktyg

Digitalbyrå i Göteborg

Hoy är en digital fullservicebyrå. Vi hjälper varumärken att utforma och integrera sina digitala kommunikations- och affärsplattformar för att nå sin fulla potential.

Strategi

Allting börjar alltid med planen. Vilken är affären, målen eller nyttan? Vad ska vi uppfylla och varför? Här ställer vi frågorna och formar målen. Genom undersökningar och analyser finner vi stigen vi bör vandra på.

Digital Strategi

Vi formar digitala strategier ur ett långsiktigt perspektiv där alla era kanaler vävs in. Utifrån mål och syften formar vi allt i linje med varumärket.

Produkt- och affärsutveckling

Vi kan med produkt- och affärsutveckling ta fram nya tjänster och lösningar för er verksamhet.

Research

Ibland krävs en djupdykning i ämnet. Ni kan er verksamhet – men – för att vi ska kunna hjälpa er fullt ut behöver vi också förstå den. Vi kan på så sätt komplettera er strategi med vårt synsätt.

Digital inventering

När vi gör en digital inventering ser vi över alla befintliga plattformar och installationer. Detta ligger till grund för ett långsiktigt arbete.

SEO-anpassning

Med SEO – sökordsoptimering – anpassar vi webbplatser så att de fungerar optimalt ur ett Google- och användarperspektiv.

Skalbarhet

Vi ser till att vi får en skalbarhet i det vi gör med utvecklingsmöjligheter inom organisationen. Uppdateringar och nya tekniker kan enkelt integreras allt eftersom.

Design

Att paketera, förenkla och kommunicera komplexa tjänster är en del av vår mission. Genom användarstudier och en tät dialog med dig, dina användare och slutkunder formar vi upplevelsen som stöttar de uppsatta målen.

User Experience (UX)

Genom att utgå från dina användare kan vi utforma lösningar, flöden och funktioner utifrån dem. Med hjälp av användartester hittar vi vägen.

User Interface

Gränssnitt som är enkla, tydliga, pedagogiska är målet. Logik och konsekvens är ledstjärnan när vi formar våra design system och visuella gränssnitt.

Wireframes

Innan vi presenterar designförslag tar vi fram ritningar i form av wireframes.

Ikonspråk

Vi tar fram ikonspråk och grafiska element som följer er grafiska profil.

Branding

Vi ser till att er grafiska profil fungerar optimalt i en digital värld. Med konsekvens genom alla kanaler och plattformar utnyttjar vi varje kanal fullt ut.

Flödesscheman

Hur vill era användare navigera? Vad förväntas i de olika stegen? Hur kan vi stötta och se till att rätt saker visas vid rätt tillfälle?

Informations­arkitektur

Vi ser till att informationen struktureras med tanke på innehåll och efter vald SEO-strategi.

Prototyper

För att kunna testa och pröva idéer, innan vi utvecklar dem fullt ut, använder vi oss av prototyp-verktyg för att kunna pröva flöden och hitta flaskhalsar.

Utveckling

Vi arbetar agilt med frontend- och backendutveckling. Vi utvecklar appar, AR/VR-upplevelser, webbplatser och e-handel med ett holistiskt synsätt. Vi ser till att allt fungerar i hela din digitala infrastruktur.

iOS-utveckling

Vi skapar användarvänliga applikationer för Apples plattform iOS.

Android-utveckling

Vi bygger appar för världens största plattform för smartphones – Android.

E-handel

Webbshop, e-handel eller e-commerce. Kärt barn har många namn. Vi använder oss oftast av WooCommerce när vi skapar effektiva handelsplattformar.

PlayCanvas

PlayCanvas är en spelmotor för webben. Med snabba laddtider och multiplattformsstöd kan vi skapa häpnadsväckande upplevelser online.

WebGL

Att få 3D att live-renderas i en browser är numera inga problem. Den nya tekniken gör att vi kan visa produkter på ett helt nytt och spännande sätt.

ARKit 2.0

Apples plattform fortsätter att bryta ny mark och Hoy hänger med. Med nya ARKit 2.0 kan vi skippa markörer och istället live-tracka bilder och objekt. VI kan även integrera upplevelser mellan flera användare.

React

React är ett komponentbaserat JavaScript-bibliotek för att skapa moderna webbappar.

API

Vi bygger egna API:er som smart kopplar ihop hela ert digitala ekosystem. Vi ser till att det fungerar med era befintliga installationer och plattformar.

Electron

Electron är ett ramverk för att bygga saker som ser ut som appar men som egentligen är en webbplats. Detta bakas ihop i en strippad webbläsare för att få en applik upplevelse.

Brix™

Vårt eget modulramverk Brix – framtaget för WordPress – där man enkelt kan bygga upp, formge och hantera skalbara webbplatser.

Motion & rörligt innehåll

Hoy har sitt ursprung inom film, men vi är inte ett traditionellt filmproduktionsbolag. Berättandet sitter i ryggmärgen och framförallt utnyttjar vi den nya digitala tekniken fullt ut.

Storytelling

Mitt i all teknikutveckling och digitala tekniker blir storytelling än mer viktigt. Vilken historia ska vi berätta? Vad ska mottagaren känna? Hur kan berättelsen stötta användaren?

Manus, storyboard & koncept­ualisering

Med manus, storyboard och konceptualisering förädlar vi idéer till tydliga stories. Vi visualiserar manus och planerar in scener tillsammans med skådespelare, animatörer och scenografer.

VR & 360° film

Numera kan berättelser ske i VR & 360° film – genom konsumentanpassade och tillgängliga enheter som Oculus Go. En helt omvälvande upplevelse tillgängligt för alla.

VFX Videoeffekter

När det behövs kan vi addera VFX – videoeffekter – för att förstärka en scen eller ett moment.

3D

Med 3D-modellering kan vi visa miljöer och produkter med en helt ny frihet. Kanske behöver vi visualisera något som ännu inte finns?

Motion Graphics

Motion Graphics är animation och rörlig grafik. Med grafiska element och klassisk animation kan vi förmedla budskap.

Postproduktion

Det är här historien tar sin slutgiltiga form. Högkvalitativ postproduktion i form av redigering, ljudredigering, färgsättning och ljudmix är den sista pusselbiten för att historien helt ska komma till sin rätt.

Ljudproduktion

80% av bilden är ljudet. Vi tror på ljudproduktion med fokus på storytelling. Skapa ljudbilder som höjer produktionsvärdet maximalt.