Tjänster

Med våra tjänster hjälper vi varumärken att utforma och integrera sina digitala kommunikations- och affärsplattformar för att nå sin fulla potential.

Strategi

Allting börjar med en plan. Vilken är affären, nyttan eller målet? Vad ska vi uppnå och varför? Här ställer vi frågorna och sätter upp målen. Genom undersökningar och analyser finner vi den bästa vägen att gå.

Digital Strategi

Vi utarbetar digitala strategier med ett långsiktigt perspektiv där alla era kanaler vävs in. Utifrån mål och syften formar vi strategin i linje med varumärket.

Produkt- och affärsutveckling

Vi kan med produkt- och affärsutveckling ta fram nya tjänster och lösningar för er verksamhet.

Research

Ibland krävs en djupdykning i ämnet. Ni förstår redan er verksamhet – för att vi ska kunna hjälpa er fullt ut behöver vi också förstå den. På så sätt kan vi komplettera er strategi med vårt perspektiv.

Digital inventering

När vi gör en digital inventering ser vi över alla befintliga plattformar och installationer. Detta ligger till grund för ett långsiktigt arbete. Vad fungerar, och vad skulle kunna fungera bättre?

SEO-anpassning

Med SEO – sökordsoptimering – anpassar vi webbplatser så att de fungerar optimalt ur ett sökmotor- och användarperspektiv. Vi hjälper era användare hitta er.

Skalbarhet

Vi ser till att det vi gör är skalbart, med utvecklingsmöjligheter inom organisationen. Uppdateringar och nya tekniker kan enkelt integreras allt eftersom de blir nödvändiga eller tillgängliga.

Design

Att paketera, förenkla och kommunicera komplexa tjänster är en del av vår mission. Genom användarstudier och en tät dialog med er, era användare och slutkunder formar vi en upplevelse som stöder de uppsatta målen.

User Interface

Vi utformar våra designsystem och visuella gränssnitt med logik och konsekvens som ledstjärna. Målet är gränssnitt som är enkla, tydliga och pedagogiska.

Wireframes

Innan vi presenterar designförslag tar vi fram wireframes: ritningar som redovisar strukturen hos den färdiga produkten.

Ikonspråk

Vi tar fram ikonspråk och grafiska element som följer er grafiska profil.

Branding

Vi ser till att er grafiska profil fungerar optimalt i en digital värld. Profilen ska upplevas konsekvent i alla kanaler och varje kanal och plattform ska utnyttjas fullt ut.

Flödesscheman

Hur vill era användare navigera? Vad förväntar de sig i de olika stegen av upplevelsen? Hur kan vi stötta dem och se till att rätt saker visas vid rätt tillfälle?

Informations­arkitektur

Vi ser till att informationen struktureras optimalt efter innehållet och den valda SEO-strategin.

Prototyper

För att kunna testa idéer innan vi utvecklar dem fullt ut använder vi oss av prototypverktyg för att pröva flöden och hitta flaskhalsar.

Utveckling

Vi arbetar agilt med frontend- och backendutveckling. Vi utvecklar appar, AR/VR-upplevelser, webbplatser och e-handel med ett holistiskt synsätt. Vi ser till att allt fungerar i hela din digitala infrastruktur.

iOS-utveckling

Vi skapar användarvänliga applikationer för iOS, Apples mobila plattform.

Android-utveckling

Vi bygger appar för Android, världens största plattform för smartphones.

E-handel

Webbshop, e-handel eller e-commerce. Kärt barn har många namn. Vi använder oss oftast av WooCommerce när vi skapar effektiva handelsplattformar.

PlayCanvas

PlayCanvas är en spelmotor för webben. Med snabba laddtider och multiplattformsstöd kan vi skapa häpnadsväckande upplevelser online.

WebGL

Det är numera möjligt att rendera 3D-grafik i realtid direkt i en browser. Den nya tekniken gör att vi kan visa produkter på ett helt nytt och spännande sätt.

ARKit 2.0

Apples plattform fortsätter att bryta ny mark och Hoy hänger med. Med nya ARKit 2.0 kan vi komma bort från äldre markörbaserade lösningar och istället live-tracka bilder och objekt. Vi kan även integrera upplevelser mellan flera användare.

React

React är ett komponentbaserat JavaScript-bibliotek för att skapa moderna webbappar.

API

Vi bygger egna API:er som smart kopplar ihop hela ert digitala ekosystem. Vi ser till att det fungerar med era befintliga installationer och plattformar.

Electron

Electron är ett ramverk för att bygga saker som ser ut som appar men som egentligen är webbplatser. Dessa bakas ihop i förenklade webbläsare för att skapa appliknande upplevelser.

Brix™

Vårt eget modulramverk Brix – framtaget för WordPress – där man enkelt kan bygga upp, formge och hantera skalbara webbplatser.

Film & animation

Hoy har sitt ursprung inom film, men vi är inte ett traditionellt filmproduktionsbolag. Berättandet sitter i ryggmärgen och framförallt utnyttjar vi den nya digitala tekniken fullt ut.

Storytelling

Mitt i all teknikutveckling och digital teknologi är storytelling viktigare än någonsin. Vilken historia ska vi berätta? Vad ska mottagaren känna? Hur kan berättelsen stötta användaren?

Manus, storyboard & koncept­utveckling

Med manus, storyboard och konceptutveckling förädlar vi idéer till tydliga berättelser. Vi visualiserar manus och planerar in scener tillsammans med skådespelare, animatörer och scenografer.

VR & 360° film

Numera kan berättelser ske i VR & 360° film – genom konsumentanpassade och tillgängliga enheter som Oculus Go. En helt omvälvande upplevelse tillgängligt för alla.

VFX Videoeffekter

När det behövs kan vi använda VFX – videoeffekter – för att förstärka en scen eller ett moment.

Motion Graphics

Motion Graphics är animation och rörlig grafik. Med grafiska element och klassisk animation kan vi förmedla budskap som är svåra eller omöjliga att berätta med andra tekniker.

Postproduktion

Det är här berättelsen tar sin slutgiltiga form. Högkvalitativ postproduktion i form av redigering, ljudredigering, färgsättning och ljudmix är den sista pusselbiten för att historien helt ska komma till sin rätt.

Ljudproduktion

80% av bilden är ljudet. Vi tror på ljudproduktion med fokus på storytelling. Att skapa ljudbilder som höjer produktionsvärdet maximalt.